Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Test wiedzy

Test wiedzy

Test wiedzy

Ukończyłeś quiz "Test wiedzy".

Odpowiedziałeś poprawnie na : %%SCORE%% z %%TOTAL%% pytań.

%%RATING%%


Twoje odpowiedzi są podświetlone poniżej.
Pytanie 1
Kotwy (lub zamiennie dyble) służą do:
są niezbędne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych na konstrukcję budynku.
podtrzymywania ciężaru własnego okna.
są niezbędne tylko do ustawienia okna w otworze.
Pytanie 2
Jaka jest minimalna szerokość  szczeliny pomiędzy ościeżą a ościeżnicą, przy uszczelnianiu kitami elastycznymi? Do dyspozycji mamy okno PVC koloru obustronnie białego o wymiarach 1465 x 1435 mm, ścianę z betonu komórkowego i piankę poliuretanową.
15 mm.
20 mm.
10 mm.
Pytanie 3
Protokół odbioru prac montażowych spisujemy:
w terminie do siedmiu dni od zakończenia montażu.
na początku montażu.
po zakończeniu montażu.
Pytanie 4
Paroprzepuszczalność oznacza:
barierę dla cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i skuteczną barierę dla wody opadowej.
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
Pytanie 5
Ile klocków podporowych trzeba zastosować pomiędzy dołem ościeżnicy okna, a dołem otworu w ścianie? Do dyspozycji mamy okno dwuskrzydłowe 1465 x 1435 mm.
cztery.
trzy.
dwa.
Pytanie 6
W ścianie jednowarstwowej najlepiej zamontować okno:
równo na krawędzi ściany od zewnątrz budynku.
równo na krawędzi ściany od wewnątrz budynku.
w połowie grubości ściany.
Pytanie 7
Parapet zewnętrzny niezależnie od materiału z jakiego został wykonany powinien wystawać  względem płaszczyzny ściany zewnętrznej nie mniej niż:
40 mm.
20 mm.
35 mm.
Pytanie 8
Pianka poliuretanowa jest stosowana jako:
nie ma żadnej z powyższych własności.
materiał izolujący termicznie i akustycznie.
materiał mocujący okno i izolujący okno.
Pytanie 9
W ramach właściwego pomiaru okna (stan surowy, ściana jednowarstwowa) sprawdzamy następujące parametry otworu w ścianie:
odchyłki pionu i poziomu otworu.
odchyłki pionu i poziomu otworu, przekątną otworu oraz szerokość i wysokość otworu.
tylko szerokość i wysokość otworu.
Pytanie 10
Izotermy to:
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej temperaturze.
linie obrazujące stosunek wilgotności do temperatury.
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej wilgotności.
Pytanie 11
Do wykonania warstwy środkowej (izolacja termiczna) nie stosuje się:
tynku.
pianki poliuretanowej.
wełny mineralnej.
Pytanie 12
Po jakim czasie można obrabiać piankę poliuretanową?
po 60 minutach.
wg instrukcji producenta, po upewnieniu się, że pianka jest utwardzona.
po 30 minutach.
Pytanie 13
W trakcie montażu okna, przed przystąpieniem do wykonania obróbek:
klocki podporowe powinny być usunięte.
klocki podporowe nie mają znaczenia.
nie należy usuwać klocków podporowych.
Pytanie 14
Zamocowane kotwy (lub zamiennie dyble) powinny być rozmieszczone:
na całym obwodzie ościeżnicy okna.
tylko po bokach ościeżnicy okna.
po bokach i na górze ościeżnicy okna.
Pytanie 15
Ile kotew należy zastosować w oknie o wymiarach 1465 mm x 1435 mm?
7
9
12
Pytanie 16
W ilu punktach przytwierdzamy kotwę do ściany?
jednym.
trzech.
dwóch.
Pytanie 17
Taśmy zabezpieczające ramy należy z okna usunąć po zakończeniu montażu najpóźniej po:
dwóch dniach.
po dwóch tygodniach.
po dwóch miesiącach.
Pytanie 18
Przed umieszczeniem ościeżnicy okna w otworze w trakcie montażu z użyciem taśm (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej), wykonujemy następujące czynności:
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, a następnie impregnujemy powierzchnię.
czyścimy powierzchnię otworu, w którym montujemy okno z pyłów i zanieczyszczeń.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, jeżeli jest nierówna to ją wyrównujemy nanosząc warstwę tynku, a następnie impregnujemy.
Pytanie 19
Folię (taśmę) paroszczelną stosujemy:
po środku ościeżnicy.
od zewnętrznej strony ościeżnicy.
od wewnętrznej strony ościeżnicy.
Pytanie 20
Optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe w trakcie budowy i użytkowania okien powinny być zbliżone wg PN-EN 205 do:
wilgotność 70 % +/- 5 % / temperatura 21 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 50 % +/- 5 % / temperatura 15 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 60 % +/- 5 % / temperatura 18 ⁰C +/- 2⁰ C
Gdy skończysz , kliknij przycisk poniżej. Wszelkie pytania , które nie zostały ukończone będą oznaczone jako błędne. Wyniki
Jest jeszcze 20 pytań do końca.