Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Test wiedzy

Test wiedzy

Test wiedzy

Ukończyłeś quiz "Test wiedzy".

Odpowiedziałeś poprawnie na : %%SCORE%% z %%TOTAL%% pytań.

%%RATING%%


Twoje odpowiedzi są podświetlone poniżej.
Pytanie 1
Taśmy zabezpieczające ramy należy z okna usunąć po zakończeniu montażu najpóźniej po:
po dwóch miesiącach.
dwóch dniach.
po dwóch tygodniach.
Pytanie 2
Do wykonania warstwy środkowej (izolacja termiczna) nie stosuje się:
pianki poliuretanowej.
wełny mineralnej.
tynku.
Pytanie 3
Izotermy to:
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej wilgotności.
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej temperaturze.
linie obrazujące stosunek wilgotności do temperatury.
Pytanie 4
Przed umieszczeniem ościeżnicy okna w otworze w trakcie montażu z użyciem taśm (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej), wykonujemy następujące czynności:
czyścimy powierzchnię otworu, w którym montujemy okno z pyłów i zanieczyszczeń.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, a następnie impregnujemy powierzchnię.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, jeżeli jest nierówna to ją wyrównujemy nanosząc warstwę tynku, a następnie impregnujemy.
Pytanie 5
Optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe w trakcie budowy i użytkowania okien powinny być zbliżone wg PN-EN 205 do:
wilgotność 60 % +/- 5 % / temperatura 18 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 50 % +/- 5 % / temperatura 15 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 70 % +/- 5 % / temperatura 21 ⁰C +/- 2⁰ C
Pytanie 6
Kotwy (lub zamiennie dyble) służą do:
są niezbędne tylko do ustawienia okna w otworze.
są niezbędne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych na konstrukcję budynku.
podtrzymywania ciężaru własnego okna.
Pytanie 7
Folię (taśmę) paroszczelną stosujemy:
od wewnętrznej strony ościeżnicy.
od zewnętrznej strony ościeżnicy.
po środku ościeżnicy.
Pytanie 8
W trakcie montażu okna, przed przystąpieniem do wykonania obróbek:
nie należy usuwać klocków podporowych.
klocki podporowe powinny być usunięte.
klocki podporowe nie mają znaczenia.
Pytanie 9
Jaka jest minimalna szerokość  szczeliny pomiędzy ościeżą a ościeżnicą, przy uszczelnianiu kitami elastycznymi? Do dyspozycji mamy okno PVC koloru obustronnie białego o wymiarach 1465 x 1435 mm, ścianę z betonu komórkowego i piankę poliuretanową.
10 mm.
20 mm.
15 mm.
Pytanie 10
Po jakim czasie można obrabiać piankę poliuretanową?
po 60 minutach.
wg instrukcji producenta, po upewnieniu się, że pianka jest utwardzona.
po 30 minutach.
Pytanie 11
W ścianie jednowarstwowej najlepiej zamontować okno:
równo na krawędzi ściany od zewnątrz budynku.
równo na krawędzi ściany od wewnątrz budynku.
w połowie grubości ściany.
Pytanie 12
Zamocowane kotwy (lub zamiennie dyble) powinny być rozmieszczone:
po bokach i na górze ościeżnicy okna.
na całym obwodzie ościeżnicy okna.
tylko po bokach ościeżnicy okna.
Pytanie 13
W ramach właściwego pomiaru okna (stan surowy, ściana jednowarstwowa) sprawdzamy następujące parametry otworu w ścianie:
odchyłki pionu i poziomu otworu, przekątną otworu oraz szerokość i wysokość otworu.
tylko szerokość i wysokość otworu.
odchyłki pionu i poziomu otworu.
Pytanie 14
W ilu punktach przytwierdzamy kotwę do ściany?
jednym.
trzech.
dwóch.
Pytanie 15
Protokół odbioru prac montażowych spisujemy:
po zakończeniu montażu.
na początku montażu.
w terminie do siedmiu dni od zakończenia montażu.
Pytanie 16
Parapet zewnętrzny niezależnie od materiału z jakiego został wykonany powinien wystawać  względem płaszczyzny ściany zewnętrznej nie mniej niż:
40 mm.
20 mm.
35 mm.
Pytanie 17
Ile klocków podporowych trzeba zastosować pomiędzy dołem ościeżnicy okna, a dołem otworu w ścianie? Do dyspozycji mamy okno dwuskrzydłowe 1465 x 1435 mm.
trzy.
cztery.
dwa.
Pytanie 18
Paroprzepuszczalność oznacza:
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i skuteczną barierę dla wody opadowej.
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
barierę dla cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
Pytanie 19
Ile kotew należy zastosować w oknie o wymiarach 1465 mm x 1435 mm?
9
7
12
Pytanie 20
Pianka poliuretanowa jest stosowana jako:
materiał izolujący termicznie i akustycznie.
nie ma żadnej z powyższych własności.
materiał mocujący okno i izolujący okno.
Gdy skończysz , kliknij przycisk poniżej. Wszelkie pytania , które nie zostały ukończone będą oznaczone jako błędne. Wyniki
Jest jeszcze 20 pytań do końca.