Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Test wiedzy

Test wiedzy

Test wiedzy

Ukończyłeś quiz "Test wiedzy".

Odpowiedziałeś poprawnie na : %%SCORE%% z %%TOTAL%% pytań.

%%RATING%%


Twoje odpowiedzi są podświetlone poniżej.
Pytanie 1
W ścianie jednowarstwowej najlepiej zamontować okno:
w połowie grubości ściany.
równo na krawędzi ściany od zewnątrz budynku.
równo na krawędzi ściany od wewnątrz budynku.
Pytanie 2
Protokół odbioru prac montażowych spisujemy:
w terminie do siedmiu dni od zakończenia montażu.
po zakończeniu montażu.
na początku montażu.
Pytanie 3
Kotwy (lub zamiennie dyble) służą do:
są niezbędne tylko do ustawienia okna w otworze.
są niezbędne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych na konstrukcję budynku.
podtrzymywania ciężaru własnego okna.
Pytanie 4
Ile kotew należy zastosować w oknie o wymiarach 1465 mm x 1435 mm?
7
12
9
Pytanie 5
W ramach właściwego pomiaru okna (stan surowy, ściana jednowarstwowa) sprawdzamy następujące parametry otworu w ścianie:
odchyłki pionu i poziomu otworu.
odchyłki pionu i poziomu otworu, przekątną otworu oraz szerokość i wysokość otworu.
tylko szerokość i wysokość otworu.
Pytanie 6
Przed umieszczeniem ościeżnicy okna w otworze w trakcie montażu z użyciem taśm (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej), wykonujemy następujące czynności:
czyścimy powierzchnię otworu, w którym montujemy okno z pyłów i zanieczyszczeń.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, jeżeli jest nierówna to ją wyrównujemy nanosząc warstwę tynku, a następnie impregnujemy.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, a następnie impregnujemy powierzchnię.
Pytanie 7
Taśmy zabezpieczające ramy należy z okna usunąć po zakończeniu montażu najpóźniej po:
po dwóch tygodniach.
dwóch dniach.
po dwóch miesiącach.
Pytanie 8
Izotermy to:
linie obrazujące stosunek wilgotności do temperatury.
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej temperaturze.
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej wilgotności.
Pytanie 9
Do wykonania warstwy środkowej (izolacja termiczna) nie stosuje się:
pianki poliuretanowej.
tynku.
wełny mineralnej.
Pytanie 10
Folię (taśmę) paroszczelną stosujemy:
po środku ościeżnicy.
od zewnętrznej strony ościeżnicy.
od wewnętrznej strony ościeżnicy.
Pytanie 11
W ilu punktach przytwierdzamy kotwę do ściany?
jednym.
dwóch.
trzech.
Pytanie 12
Ile klocków podporowych trzeba zastosować pomiędzy dołem ościeżnicy okna, a dołem otworu w ścianie? Do dyspozycji mamy okno dwuskrzydłowe 1465 x 1435 mm.
cztery.
trzy.
dwa.
Pytanie 13
Zamocowane kotwy (lub zamiennie dyble) powinny być rozmieszczone:
na całym obwodzie ościeżnicy okna.
po bokach i na górze ościeżnicy okna.
tylko po bokach ościeżnicy okna.
Pytanie 14
Jaka jest minimalna szerokość  szczeliny pomiędzy ościeżą a ościeżnicą, przy uszczelnianiu kitami elastycznymi? Do dyspozycji mamy okno PVC koloru obustronnie białego o wymiarach 1465 x 1435 mm, ścianę z betonu komórkowego i piankę poliuretanową.
20 mm.
10 mm.
15 mm.
Pytanie 15
Paroprzepuszczalność oznacza:
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i skuteczną barierę dla wody opadowej.
barierę dla cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
Pytanie 16
Parapet zewnętrzny niezależnie od materiału z jakiego został wykonany powinien wystawać  względem płaszczyzny ściany zewnętrznej nie mniej niż:
35 mm.
40 mm.
20 mm.
Pytanie 17
Po jakim czasie można obrabiać piankę poliuretanową?
po 60 minutach.
wg instrukcji producenta, po upewnieniu się, że pianka jest utwardzona.
po 30 minutach.
Pytanie 18
Pianka poliuretanowa jest stosowana jako:
materiał mocujący okno i izolujący okno.
nie ma żadnej z powyższych własności.
materiał izolujący termicznie i akustycznie.
Pytanie 19
Optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe w trakcie budowy i użytkowania okien powinny być zbliżone wg PN-EN 205 do:
wilgotność 50 % +/- 5 % / temperatura 15 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 70 % +/- 5 % / temperatura 21 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 60 % +/- 5 % / temperatura 18 ⁰C +/- 2⁰ C
Pytanie 20
W trakcie montażu okna, przed przystąpieniem do wykonania obróbek:
nie należy usuwać klocków podporowych.
klocki podporowe nie mają znaczenia.
klocki podporowe powinny być usunięte.
Gdy skończysz , kliknij przycisk poniżej. Wszelkie pytania , które nie zostały ukończone będą oznaczone jako błędne. Wyniki
Jest jeszcze 20 pytań do końca.