Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Test wiedzy

Test wiedzy

Test wiedzy

Ukończyłeś quiz "Test wiedzy".

Odpowiedziałeś poprawnie na : %%SCORE%% z %%TOTAL%% pytań.

%%RATING%%


Twoje odpowiedzi są podświetlone poniżej.
Pytanie 1
Przed umieszczeniem ościeżnicy okna w otworze w trakcie montażu z użyciem taśm (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej), wykonujemy następujące czynności:
czyścimy powierzchnię otworu, w którym montujemy okno z pyłów i zanieczyszczeń.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, jeżeli jest nierówna to ją wyrównujemy nanosząc warstwę tynku, a następnie impregnujemy.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, a następnie impregnujemy powierzchnię.
Pytanie 2
Paroprzepuszczalność oznacza:
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i skuteczną barierę dla wody opadowej.
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
barierę dla cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
Pytanie 3
Po jakim czasie można obrabiać piankę poliuretanową?
wg instrukcji producenta, po upewnieniu się, że pianka jest utwardzona.
po 30 minutach.
po 60 minutach.
Pytanie 4
Izotermy to:
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej temperaturze.
linie obrazujące stosunek wilgotności do temperatury.
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej wilgotności.
Pytanie 5
W trakcie montażu okna, przed przystąpieniem do wykonania obróbek:
klocki podporowe nie mają znaczenia.
nie należy usuwać klocków podporowych.
klocki podporowe powinny być usunięte.
Pytanie 6
Do wykonania warstwy środkowej (izolacja termiczna) nie stosuje się:
tynku.
wełny mineralnej.
pianki poliuretanowej.
Pytanie 7
Zamocowane kotwy (lub zamiennie dyble) powinny być rozmieszczone:
po bokach i na górze ościeżnicy okna.
na całym obwodzie ościeżnicy okna.
tylko po bokach ościeżnicy okna.
Pytanie 8
Ile klocków podporowych trzeba zastosować pomiędzy dołem ościeżnicy okna, a dołem otworu w ścianie? Do dyspozycji mamy okno dwuskrzydłowe 1465 x 1435 mm.
trzy.
dwa.
cztery.
Pytanie 9
W ilu punktach przytwierdzamy kotwę do ściany?
trzech.
dwóch.
jednym.
Pytanie 10
Optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe w trakcie budowy i użytkowania okien powinny być zbliżone wg PN-EN 205 do:
wilgotność 60 % +/- 5 % / temperatura 18 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 50 % +/- 5 % / temperatura 15 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 70 % +/- 5 % / temperatura 21 ⁰C +/- 2⁰ C
Pytanie 11
W ramach właściwego pomiaru okna (stan surowy, ściana jednowarstwowa) sprawdzamy następujące parametry otworu w ścianie:
tylko szerokość i wysokość otworu.
odchyłki pionu i poziomu otworu.
odchyłki pionu i poziomu otworu, przekątną otworu oraz szerokość i wysokość otworu.
Pytanie 12
Parapet zewnętrzny niezależnie od materiału z jakiego został wykonany powinien wystawać  względem płaszczyzny ściany zewnętrznej nie mniej niż:
35 mm.
20 mm.
40 mm.
Pytanie 13
Ile kotew należy zastosować w oknie o wymiarach 1465 mm x 1435 mm?
9
7
12
Pytanie 14
Taśmy zabezpieczające ramy należy z okna usunąć po zakończeniu montażu najpóźniej po:
po dwóch miesiącach.
po dwóch tygodniach.
dwóch dniach.
Pytanie 15
Jaka jest minimalna szerokość  szczeliny pomiędzy ościeżą a ościeżnicą, przy uszczelnianiu kitami elastycznymi? Do dyspozycji mamy okno PVC koloru obustronnie białego o wymiarach 1465 x 1435 mm, ścianę z betonu komórkowego i piankę poliuretanową.
15 mm.
10 mm.
20 mm.
Pytanie 16
Kotwy (lub zamiennie dyble) służą do:
są niezbędne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych na konstrukcję budynku.
są niezbędne tylko do ustawienia okna w otworze.
podtrzymywania ciężaru własnego okna.
Pytanie 17
Folię (taśmę) paroszczelną stosujemy:
od zewnętrznej strony ościeżnicy.
po środku ościeżnicy.
od wewnętrznej strony ościeżnicy.
Pytanie 18
Pianka poliuretanowa jest stosowana jako:
materiał izolujący termicznie i akustycznie.
materiał mocujący okno i izolujący okno.
nie ma żadnej z powyższych własności.
Pytanie 19
W ścianie jednowarstwowej najlepiej zamontować okno:
równo na krawędzi ściany od wewnątrz budynku.
równo na krawędzi ściany od zewnątrz budynku.
w połowie grubości ściany.
Pytanie 20
Protokół odbioru prac montażowych spisujemy:
na początku montażu.
w terminie do siedmiu dni od zakończenia montażu.
po zakończeniu montażu.
Gdy skończysz , kliknij przycisk poniżej. Wszelkie pytania , które nie zostały ukończone będą oznaczone jako błędne. Wyniki
Jest jeszcze 20 pytań do końca.