Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Test wiedzy

Test wiedzy

Test wiedzy

Ukończyłeś quiz "Test wiedzy".

Odpowiedziałeś poprawnie na : %%SCORE%% z %%TOTAL%% pytań.

%%RATING%%


Twoje odpowiedzi są podświetlone poniżej.
Pytanie 1
Zamocowane kotwy (lub zamiennie dyble) powinny być rozmieszczone:
na całym obwodzie ościeżnicy okna.
tylko po bokach ościeżnicy okna.
po bokach i na górze ościeżnicy okna.
Pytanie 2
Pianka poliuretanowa jest stosowana jako:
materiał mocujący okno i izolujący okno.
materiał izolujący termicznie i akustycznie.
nie ma żadnej z powyższych własności.
Pytanie 3
Przed umieszczeniem ościeżnicy okna w otworze w trakcie montażu z użyciem taśm (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej), wykonujemy następujące czynności:
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, jeżeli jest nierówna to ją wyrównujemy nanosząc warstwę tynku, a następnie impregnujemy.
czyścimy powierzchnię otworu, w którym montujemy okno z pyłów i zanieczyszczeń.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, a następnie impregnujemy powierzchnię.
Pytanie 4
Ile kotew należy zastosować w oknie o wymiarach 1465 mm x 1435 mm?
12
9
7
Pytanie 5
Izotermy to:
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej temperaturze.
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej wilgotności.
linie obrazujące stosunek wilgotności do temperatury.
Pytanie 6
Ile klocków podporowych trzeba zastosować pomiędzy dołem ościeżnicy okna, a dołem otworu w ścianie? Do dyspozycji mamy okno dwuskrzydłowe 1465 x 1435 mm.
dwa.
cztery.
trzy.
Pytanie 7
W ilu punktach przytwierdzamy kotwę do ściany?
dwóch.
jednym.
trzech.
Pytanie 8
W ścianie jednowarstwowej najlepiej zamontować okno:
w połowie grubości ściany.
równo na krawędzi ściany od wewnątrz budynku.
równo na krawędzi ściany od zewnątrz budynku.
Pytanie 9
Folię (taśmę) paroszczelną stosujemy:
od zewnętrznej strony ościeżnicy.
od wewnętrznej strony ościeżnicy.
po środku ościeżnicy.
Pytanie 10
Po jakim czasie można obrabiać piankę poliuretanową?
wg instrukcji producenta, po upewnieniu się, że pianka jest utwardzona.
po 30 minutach.
po 60 minutach.
Pytanie 11
Taśmy zabezpieczające ramy należy z okna usunąć po zakończeniu montażu najpóźniej po:
dwóch dniach.
po dwóch tygodniach.
po dwóch miesiącach.
Pytanie 12
Jaka jest minimalna szerokość  szczeliny pomiędzy ościeżą a ościeżnicą, przy uszczelnianiu kitami elastycznymi? Do dyspozycji mamy okno PVC koloru obustronnie białego o wymiarach 1465 x 1435 mm, ścianę z betonu komórkowego i piankę poliuretanową.
20 mm.
10 mm.
15 mm.
Pytanie 13
Do wykonania warstwy środkowej (izolacja termiczna) nie stosuje się:
wełny mineralnej.
pianki poliuretanowej.
tynku.
Pytanie 14
Paroprzepuszczalność oznacza:
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
barierę dla cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i skuteczną barierę dla wody opadowej.
Pytanie 15
Optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe w trakcie budowy i użytkowania okien powinny być zbliżone wg PN-EN 205 do:
wilgotność 70 % +/- 5 % / temperatura 21 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 60 % +/- 5 % / temperatura 18 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 50 % +/- 5 % / temperatura 15 ⁰C +/- 2⁰ C
Pytanie 16
W trakcie montażu okna, przed przystąpieniem do wykonania obróbek:
klocki podporowe nie mają znaczenia.
klocki podporowe powinny być usunięte.
nie należy usuwać klocków podporowych.
Pytanie 17
W ramach właściwego pomiaru okna (stan surowy, ściana jednowarstwowa) sprawdzamy następujące parametry otworu w ścianie:
odchyłki pionu i poziomu otworu, przekątną otworu oraz szerokość i wysokość otworu.
odchyłki pionu i poziomu otworu.
tylko szerokość i wysokość otworu.
Pytanie 18
Parapet zewnętrzny niezależnie od materiału z jakiego został wykonany powinien wystawać  względem płaszczyzny ściany zewnętrznej nie mniej niż:
40 mm.
20 mm.
35 mm.
Pytanie 19
Protokół odbioru prac montażowych spisujemy:
po zakończeniu montażu.
w terminie do siedmiu dni od zakończenia montażu.
na początku montażu.
Pytanie 20
Kotwy (lub zamiennie dyble) służą do:
są niezbędne tylko do ustawienia okna w otworze.
są niezbędne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych na konstrukcję budynku.
podtrzymywania ciężaru własnego okna.
Gdy skończysz , kliknij przycisk poniżej. Wszelkie pytania , które nie zostały ukończone będą oznaczone jako błędne. Wyniki
Jest jeszcze 20 pytań do końca.