Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Test wiedzy

Test wiedzy

Test wiedzy

Ukończyłeś quiz "Test wiedzy".

Odpowiedziałeś poprawnie na : %%SCORE%% z %%TOTAL%% pytań.

%%RATING%%


Twoje odpowiedzi są podświetlone poniżej.
Pytanie 1
Izotermy to:
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej temperaturze.
linie obrazujące stosunek wilgotności do temperatury.
linie obrazujące płaszczyzny o tej samej wilgotności.
Pytanie 2
Taśmy zabezpieczające ramy należy z okna usunąć po zakończeniu montażu najpóźniej po:
dwóch dniach.
po dwóch tygodniach.
po dwóch miesiącach.
Pytanie 3
W ramach właściwego pomiaru okna (stan surowy, ściana jednowarstwowa) sprawdzamy następujące parametry otworu w ścianie:
odchyłki pionu i poziomu otworu, przekątną otworu oraz szerokość i wysokość otworu.
odchyłki pionu i poziomu otworu.
tylko szerokość i wysokość otworu.
Pytanie 4
Zamocowane kotwy (lub zamiennie dyble) powinny być rozmieszczone:
tylko po bokach ościeżnicy okna.
po bokach i na górze ościeżnicy okna.
na całym obwodzie ościeżnicy okna.
Pytanie 5
Optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe w trakcie budowy i użytkowania okien powinny być zbliżone wg PN-EN 205 do:
wilgotność 60 % +/- 5 % / temperatura 18 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 50 % +/- 5 % / temperatura 15 ⁰C +/- 2⁰ C
wilgotność 70 % +/- 5 % / temperatura 21 ⁰C +/- 2⁰ C
Pytanie 6
Parapet zewnętrzny niezależnie od materiału z jakiego został wykonany powinien wystawać  względem płaszczyzny ściany zewnętrznej nie mniej niż:
20 mm.
40 mm.
35 mm.
Pytanie 7
Przed umieszczeniem ościeżnicy okna w otworze w trakcie montażu z użyciem taśm (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej), wykonujemy następujące czynności:
czyścimy powierzchnię otworu, w którym montujemy okno z pyłów i zanieczyszczeń.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, a następnie impregnujemy powierzchnię.
czyścimy powierzchnię otworu z pyłów i zanieczyszczeń, jeżeli jest nierówna to ją wyrównujemy nanosząc warstwę tynku, a następnie impregnujemy.
Pytanie 8
Protokół odbioru prac montażowych spisujemy:
na początku montażu.
po zakończeniu montażu.
w terminie do siedmiu dni od zakończenia montażu.
Pytanie 9
Ile kotew należy zastosować w oknie o wymiarach 1465 mm x 1435 mm?
7
12
9
Pytanie 10
W trakcie montażu okna, przed przystąpieniem do wykonania obróbek:
nie należy usuwać klocków podporowych.
klocki podporowe powinny być usunięte.
klocki podporowe nie mają znaczenia.
Pytanie 11
Ile klocków podporowych trzeba zastosować pomiędzy dołem ościeżnicy okna, a dołem otworu w ścianie? Do dyspozycji mamy okno dwuskrzydłowe 1465 x 1435 mm.
trzy.
dwa.
cztery.
Pytanie 12
Paroprzepuszczalność oznacza:
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek pary wodnej i skuteczną barierę dla wody opadowej.
barierę dla cząsteczek pary wodnej i wody opadowej.
Pytanie 13
Jaka jest minimalna szerokość  szczeliny pomiędzy ościeżą a ościeżnicą, przy uszczelnianiu kitami elastycznymi? Do dyspozycji mamy okno PVC koloru obustronnie białego o wymiarach 1465 x 1435 mm, ścianę z betonu komórkowego i piankę poliuretanową.
20 mm.
10 mm.
15 mm.
Pytanie 14
W ilu punktach przytwierdzamy kotwę do ściany?
dwóch.
jednym.
trzech.
Pytanie 15
W ścianie jednowarstwowej najlepiej zamontować okno:
w połowie grubości ściany.
równo na krawędzi ściany od zewnątrz budynku.
równo na krawędzi ściany od wewnątrz budynku.
Pytanie 16
Po jakim czasie można obrabiać piankę poliuretanową?
po 30 minutach.
po 60 minutach.
wg instrukcji producenta, po upewnieniu się, że pianka jest utwardzona.
Pytanie 17
Pianka poliuretanowa jest stosowana jako:
materiał izolujący termicznie i akustycznie.
materiał mocujący okno i izolujący okno.
nie ma żadnej z powyższych własności.
Pytanie 18
Do wykonania warstwy środkowej (izolacja termiczna) nie stosuje się:
tynku.
wełny mineralnej.
pianki poliuretanowej.
Pytanie 19
Kotwy (lub zamiennie dyble) służą do:
są niezbędne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych na konstrukcję budynku.
podtrzymywania ciężaru własnego okna.
są niezbędne tylko do ustawienia okna w otworze.
Pytanie 20
Folię (taśmę) paroszczelną stosujemy:
od zewnętrznej strony ościeżnicy.
po środku ościeżnicy.
od wewnętrznej strony ościeżnicy.
Gdy skończysz , kliknij przycisk poniżej. Wszelkie pytania , które nie zostały ukończone będą oznaczone jako błędne. Wyniki
Jest jeszcze 20 pytań do końca.