Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Wpisanie do Klubu Dobrych Montaży

Formularz zgłoszenia montażysty:

MONTAŻYSTA:

Specjalizacja monterska (zaznaczyć):

Uwaga: do każdej specjalizacji proszę dołączyć 3 min. adresy referencyjne, pod którymi będzie można sprawdzić jakość wykonanej pracy w zadeklarowanej specjalności. Prosimy o podanie: adresu wykonanej pracy, zakresu pracy, nazwiska osoby zlecającej (inwestora) oraz telefon kontaktowy do zlecającego. (Alternatywnie możliwe również dołączenie pisemnej referencji).

PUNKT SPRZEDAŻY, z którym współpracuje w/w montażysta:

Nazwy dostawców: