Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Regulamin portalu montaże.info.pl

Regulamin portalu montaże.info.pl

Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach w Internecie, a więc i na portalu montaże.info.pl poświęconemu sztuce montażu stolarki i działaniom Zrzeszenia Montażystów Stolarki.

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę Centrum Analiz Branżowych (CAB) z siedzibą w Warszawie (03-254), ul. Turmoncka 22/110, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu branżowego montaże.info.pl, polegającej na prowadzeniu listy zweryfikowanych montażystów stolarki oraz umożliwieniu prywatnym użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w forum dyskusyjnym w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy związane ze stolarką budowlaną.
 2. Dostęp do serwisu montaże.info.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. CAB może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach montaże,info.pl od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji.
 3. Uczestnik forum dyskusyjnego i komentator artykułów publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. CAB nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach portalu montaże.info.pl .
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach portalu przekazów reklamowych bez pisemnej akceptacji CAB.
 7. CAB zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w portalu w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na portalu montaże.info.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez CAB zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora montaże.info.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 8. CAB jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. CAB zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 9. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu CAB może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu montaże.info.pl przy zamieszczaniu wpisu. CAB nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu montaże.info.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu.
 11. CAB dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu montaże.info.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 12. CAB zastrzega sobie prawo do wyłączenia/dodania pojedynczych stron z treści serwisu montaże.info.pl bez podawania przyczyn takiego działania.
 13. Uczestnicy portalu montaże.info.pl poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w miesięczniku „Forum Branżowe” oraz innych mediach współpracujących z CAB i ze Zrzeszeniem Montażystów Stolarki.
 14. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. CAB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.