Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » O Zrzeszeniu

O Zrzeszeniu

Co to jest Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki?

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki jest  dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby, którym na sercu leży poprawa sytuacji zawodowej wykonawców montaży stolarki budowlanej.

Pobierz deklarację członkowską lub wypełnij online!

Celami działania Zrzeszenia są integracja środowiska montażystów stolarki wokół idei  poprawnego, energooszczędnego montażu stolarki budowlanej, promocja dobrych praktyk sprzedażowych oraz rozwój branży stolarki budowlanej.

Realizujemy nasze cele przez:

 • Inicjowanie opracowań technicznych, instrukcji i artykułów popularnonaukowych o tematyce poświęconej zasadom poprawnego montażu stolarki oraz technik sprzedażowych;
 • Propagowanie zasad poprawnego montażu w środowisku inwestorów, wśród architektów, producentów, dystrybutorów, sprzedawców i montażystów stolarki;
 • Wspieranie merytoryczne działalności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych dystrybutorów i montażystów stolarki;
 • Podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania , utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między dystrybutorami i montażystami stolarki;
 • Prowadzenie szkoleń i seminariów.

Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków, a środki na swoją działalność Stowarzyszenie uzyskuje wyłącznie ze składek członkowskich. Roczna składka członka DMS wynosi 400 zł.

Kogo zapraszamy do współpracy?

Każdego, to podziela pogląd, że środowisko dystrybutorów i montażystów stolarki jest kluczowe dla poprawnego funkcjonowania całej  branży stolarki otworowej, a jednocześnie jest najbardziej zaniedbywane pod każdym względem . Stowarzyszenie wspierać więc będzie swoich członków w ich pracy, budować będzie prestiż zawodu i satysfakcję zawodową z wykonywania tego fachu, także satysfakcję finansową.
Dochodzimy wspólnie do wniosku, iż nadszedł czas,  żeby profesja montażowa stała się prawdziwym zawodem z odpowiednim systemem dokształcania zawodowego  i systemem weryfikacji umiejętności. Warto naszym zdaniem doprowadzić do sytuacji, kiedy każdy profesjonalny montażysta stolarki będzie miał zapewnione bezpieczeństwo swojej pracy, poczucie stabilności zawodowej i pewność godziwej zapłaty.

Także dystrybutorzy zasługują aby ich stanowisko i wnioski względem największych w branży producentów były zauważalne i reprezentatywne. Zrzeszenie ma na celu umacniać pozycję tak dystrybutorów jak i montażystów w całej branży stolarki budowlanej.

Zapraszamy przede wszystkim dystrybutorów i montażystów, którzy są fachowcami, posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie poparte pozytywnymi opiniami swoich klientów i chcą swoje kompetencje stale podnosić. Wystarczy przysłać wypełnioną deklarację członkowską, by po stosownej weryfikacji zostać członkiem Zrzeszenia. Każdy członek Zrzeszenia początkowo otrzymuje status Zgłoszonego, następnie fachowca Polecanego, a po pozytywnej weryfikacji Komisji turniejowej otrzymuje honorowy tytuł Mistrza Montażu.

Na czym polega nasza działalność?

 1. Na dostarczaniu wiedzy z zakresu montażu, prawa i automatyki
  Członkom Zrzeszenia dostarczamy  wiedzę o nowych technikach montażu, pomagamy w rozwiązywaniu konkretnych problemów montażowych, doradzamy w znajdywaniu odpowiednich materiałów i technologii. Zaczęliśmy od  współpracy przy wydaniu Poradnika Montażysty, w którym specjaliści z Instytutu Techniki Budowlanej omawiają podstawowe zasady wykonywania montażu okien. W ślad za tym opracowaliśmy i zrealizowaliśmy pierwszy z filmów instruktażowych. Uruchomiliśmy stronę internetową, na której każdy montażysta znajdzie poradę jak wykonać dane zadanie,  ale też jak poprowadzić swoją firmę czy nawet jak napisać poprawną umowę usługową. W Zrzeszeniu dostępny jest pod telefonem i pod mailem doradca techniczny, ekspert w zakresie montaży stolarki. Wokół Zrzeszenia zgrupowaliśmy wyspecjalizowanych w stolarce rzeczoznawców budowlanych, którzy będą w stanie rozstrzygnąć każdy spór dotyczący poprawnego wykonawstwa montażu czy jakości stolarki.
 2. Na zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej
  Zorganizowaliśmy dyżury prawnika, który doradza w przypadku sporów z klientami, a w razie potrzeby podejmie się rozwiązywania sporów sądowych. Współpraca z prawnikiem już owocuje opracowaniem wzorcowej umowy montażowej zabezpieczającej interesy firmy montażowej. W dalszej kolejności powstanie procedura realizacji zlecenia montażowego, która obejmie proces od przyjęcia zamówienia i pomiaru otworu okiennego po moment spisania protokołu odbioru i udzielenia stosownej gwarancji jakości, a następnie serwisu usługowego. Przy zachowaniu tej procedury, w  przypadku odmówienia przez klienta 100% zapłaty za poprawnie wykonaną usługę, w imieniu zrzeszonego montażysty upomni się o to nasza kancelaria prawna, która będzie go wobec tego klienta reprezentować.
 3. Na zapewnieniu bezpieczeństwa wykonywania usług montażowych 
  Wszyscy członkowie Zrzeszenia będą mieć wykupioną specjalną, zbiorową  polisę odpowiedzialności cywilnej, która gwarantuje, że wszelkie szkody jakie niechcący mogliby oni lub ich pracownicy spowodować w mieszkaniu czy na budowie, zostaną klientowi pokryte w całości. W przypadku niezadowolenia klienta z usługi wykonanej przez członka Zrzeszenia, nasi eksperci podejmą się mediacji, a w przypadku sporu technicznego postarają się go obiektywnie rozstrzygnąć. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby uczciwy, profesjonalny montażysta był chroniony przed nie zawsze uczciwym wobec niego inwestorem, ale też aby w przypadku „wpadki”, co może się zdarzyć naprawdę każdemu, umiał z niej wybrnąć zachowując twarz i nie ponosząc nadmiernych kosztów naprawy.
 4. Na promowaniu fachowców w zakresie montaży
  Mimo nie raz wieloletniego doświadczenie  montażyści nie mają  żadnego oficjalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych. Czas wyróżnić tych montażystów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i zacząć ich dobrą pracę promować wśród klientów. Członkowie Zrzeszenia którzy poddadzą się w trakcie turnieju regionalnego ,weryfikacji fachowej Komisji i przejdą ten test pozytywnie, otrzymają honorowy tytuł Mistrza Montażu, poparty dyplomem . Spis dystrybutorów i  montażystów zrzeszonych w Ogólnopolskim Zrzeszeniu Dystrybutorów i Montażystów Stolarki publikowany jest na naszej stronie internetowej  (www.montaze.info.pl) , a informację o tym zamieszczać  będziemy w prasie budowlanej i na portalach internetowych dla inwestorów indywidualnych.
 5. Na ułatwieniu zakupów materiałów dla ekip montażowych
  Już dziś członkowie Zrzeszenia mają możliwość zaopatrzenia się w sklepie internetowym DMS we wszelkie niezbędne materiały do montażu warstwowego stolarki. Stale wprowadzane promocje ułatwiają obniżenie kosztów prowadzenia firmy. Zapraszamy do zapoznania z ofertą: www.sklep.montaze.info.pl

Zapraszamy do wspólnej pracy wszystkich dystrybutorów i montażystów stolarki, którzy uważają się za fachowców i którzy chcą się rozwijać w wykonywaniu tych trudnych, ale bardzo ważnych zawodów.