Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Baza wiedzy » Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę(21/12/2018)

Otóż w Kodeksie Pracy jasno jest wskazane, jakie są dopuszczalne i zgodne z prawem możliwości rozwiązania stosunku pracy. Z artykułu 30 wynika, iż w roku 2019 umowa o pracę będzie mogła być rozwiązana:

- za porozumieniem stron,

- za wypowiedzeniem, czyli przez oświadczenie jednej ze stron,

- bez wypowiedzenia, czyli przez oświadczenie, ale bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia (zazwyczaj dyscyplinarnie),

- z upływem czasu, na który była zawarta.

Co z tego wynika? Oczywiście najbardziej rozsądny i polubowny jest sposób pierwszy, czyli rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracownik i pracodawca dochodzą do porozumienia co do dnia ustania stosunku pracy i zazwyczaj odbywa się to bez zbędnych problemów i roszczeń. Obie strony są zadowolone, żadna nie robi na złość tej drugiej, żadna nie ma też poczucia krzywdy.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oznacza natomiast, iż rozwiązuje się ona po upływie ustawowego okresu wypowiedzenia. A ten zależy od okresu zatrudnienia w danej firmie i wynosi 2 tygodnie przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy, 1 miesiąc przy równym 6 miesięcy lub dłuższym, ale krótszym niż 3 lata i 3 miesiące przy okresie zatrudnienia równym minimum 3 lata.

Zdarza się też, iż umowa zostaje rozwiązana prze oświadczenie jednej ze stron, ale bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy następuje natychmiast, a wypowiedzenie powinno wskazywać nie tylko wolę rozwiązania umowy o pracę, lecz także uzasadniającą je przyczynę.

Ostatni z wymienionych wyżej sposobów nie wymaga chyba żadnego wyjaśnienia i dotyczy umów zawartych na okres próbny lub na czas określony. W tym przypadku pracodawca nie musi nawet podawać przyczyny nie przedłużenia stosunku pracy – podobnie zresztą, jak pracownik. Po prostu – umowa się kończy, a stosunek pracy przestaje istnieć.

Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (Jeszcze nie oceniono)
Tagi: , , , , , , ,
Komentarze Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*