Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Baza wiedzy » Nowa definicja mikro i małych jednostek gospodarczych

Nowa definicja mikro i małych jednostek gospodarczych(05/10/2017)

Wrześniowy projekt zmian w ustawie, mających na celu uproszczenie prawa podatkowego i gospodarczego, zakłada miedzy innymi rozszerzenie katalogu najmniejszych podmiotów gospodarczych.

Jest to o tyle ważne, że przynależność do grupy mikrojednostek lub małych jednostek gospodarczych pozwala na prowadzenie uproszczonych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z założonymi zmianami, za mikro podmioty będą uznawane osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne osób fizycznych i spółki partnerskie, które w roku poprzedzającym dany rok obrotowy uzyskały przychody netto ze sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 2 mln euro i nie większej niż 3 mln euro. Te firmy mogą, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości, sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe obejmujące informacje ogólne, informacje uzupełniające i uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek zysków i strat.

Kolejna grupa podmiotów, jaka ma ulec rozszerzeniu, to małe przedsiębiorstwa. Tu przewiduje się następujące warunki: suma aktywów nie może przekroczyć 25,5 mln zł a przychody ze sprzedaży nie powinny być większe niż 51 mln zł. Co do zatrudnienia, do nadal graniczny pozostaje próg 50 osób. Małe firmy również stosują uproszczone sprawozdania, ale według załącznika nr 5: uproszczony bilans, rachunek zysków i strat i informacja dodatkowa z ograniczonym zakresem danych.

Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (Jeszcze nie oceniono)
Komentarze Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*