Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Uncategorized » Ekwiwalent za urlop – jak go liczyć

Ekwiwalent za urlop – jak go liczyć(25/08/2016)

Gdy pracownik odchodzi z pracy, należy policzyć, ile urlopu w danym roku wykorzystał, a ile miał do wykorzystania. Uwzględniając oczywiście faktycznie przepracowany okres w danej firmie.

Jeżeli okaże się, że nie wykorzystał on całego przysługującego mu urlopu, wówczas obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie ekwiwalentu urlopowego.

Ekwiwalent to nic innego, jak swego rodzaju zadośćuczynienie za niewykorzystany urlop. Przy jego wyliczaniu korzysta się z tzw. współczynnika, zależnego od ilości dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym. Tak więc współczynnik ten co roku przyjmuje inną wartość.

Następnie należy ustalić podstawę do wyliczenia ekwiwalentu – czy stałe wynagrodzenie pracownika z miesiąca, w którym nabył on prawo do ekwiwalentu oraz tzw. wynagrodzenie zmienne (premie, nagrody itd.). Jeżeli chodzi o składniki zmienne, to w przypadku, kiedy przysługują one za okresy miesięczne, bierzemy pod uwagę średnią wartość z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. W przypadku składników obejmujących okres dłuższy niż miesiąc, liczymy średnią z 12 miesięcy.

Co ważne, jeżeli w danym miesiącu nie ma wynagrodzenie zmiennego, pomijamy go i bierzemy pod uwagę miesiąc wcześniejszy. Jeżeli natomiast pracownik przez część miesiąca przebywał na zwolnieniu, wówczas liczymy (wyliczając wartość premii za 1 dzień), jaką premię by dostał, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Sumują składniki stałe i zmienne, otrzymujemy podstawę ekwiwalentu. Dzielimy ją przez współczynnik, a następnie przez dobowy czas pracy pracownika (zazwyczaj jest to 8 godzin). Tak otrzymany wynik to ekwiwalent należny za 1 godzinę urlopu. Niewykorzystane dni zamieniamy na godziny i obliczamy, jaką kwotę należy wypłacić pracownikowi za niewykorzystany urlop. Jest to oczywiście kwota brutto, od której potrącamy i ZUS-y, i podatek.

Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (Jeszcze nie oceniono)
Komentarze Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*