Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Baza wiedzy » Energooszczędny montaż warstwowy z ProEnergy System

Energooszczędny montaż warstwowy z ProEnergy System(20/10/2015)

Okno oddziela wnętrze budynku od zewnętrznych warunków klimatycznych, takich jak wilgotność i działanie skrajnych temperatur zarówno w zimie, jak i w lecie. Prawidłowo wbudowane okno zapewnia też skuteczną ochronę przed hałasem panującym na zewnątrz domu.

Każdy budynek jest narażony na osiadanie czy też ruch, wywołane zmianą temperatury otoczenia lub parciem wiatru na jego powierzchnię. Siły te nie mogą być przenoszone na konstrukcję okna. Okno musi być zamontowane tak, aby obciążenia działające na okno (głównie parcie wiatru i ciężar własny okna) były przenoszone na ściany budynku.

Szczelinę pomiędzy ścianą budynku a wmontowanym oknem nazywamy fugą budowlaną. Fuga musi być szczelna, nie może przedostawać się przez nią powietrze. Przepływ powietrza w miejscu gdzie występuje nieszczelność skutkuje spadkiem temperatury w tym punkcie, pogorszeniem izolacji cieplnej i akustycznej. Fuga musi być też szczelna na działanie wilgoci i uniemożliwiać wnikanie pary wodnej z pomieszczenia do materiału izolującego, oraz zapobiegać wnikaniu do niego wody opadowej, przy zachowaniu możliwości odparowania na zewnątrz budynku wilgoci z warstwy izolacji. Fuga musi mieć co najmniej takie parametry cieplne i akustyczne jak samo okno, które wbudowujemy w konstrukcję budynku. W praktyce uwzględniając pewne nie dokładności montażu (ubytki materiału) należy zastosować materiały o lepszych parametrach niż samo okno. Zaleca się zapewnienie izolacyjności akustycznej na poziomie izolacyjności okna, powiększonej o 15 dB (10 dB – RAL). Mając zamontowane okno należy wykonać obróbki, które zabezpieczają przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Prawidłowo zamontowane okno daje efekt trwałości, estetyki i higieny. Zapewnienia bezproblemową i bezpieczną eksploatację.

Do najważniejszych zagadnień, które wymagają właściwego zidentyfikowania w procedurze osadzania i zamocowania okna należą:

 • określenie rodzaju ścian, w których będą osadzane okna,
 • zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów,
 • wymagania dotyczące wilgotności i temperatury powietrza.
 • ustalenie rozwiązania konstrukcyjnego otworów ściennych (z węgarkiem lub bez),
 • sprecyzowanie rodzaju materiału, z jakiego wykonano ościeże,
 • uzgodnienie sposobu wykończenia ościeży,
 • potwierdzenie rodzaju montowanych okien.

Energooszczędny montaż warstwowy

Podstawowym celem energooszczędnego montażu warstwowego w systemie ProEnergy (Aprobata Techniczna ITB AT-15-9454/2015) jest eliminacja możliwości powstawania mostków termicznych oraz skuteczne zabezpieczenie izolacji termicznej przed wilgocią z jednoczesnym zapewnieniem stałej jej wentylacji.

Taki montaż okien charakteryzuje się stosowaniem wielowarstwowych materiałów, wypełniających szczelinę obwodową pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Zasadniczą cechą energooszczędnego montażu jest zastosowanie w styku okna z murem trzech warstw materiałów o ściśle określonych właściwościach, a mianowicie:

 • wewnętrzna warstwa – utworzona z taśmy paroizolacyjnej (paroszczelnej) wykonanej z folii aluminiowej wzmocnionej włókniną, mocowaną za pomocą taśmy butylowej – do ściany oraz taśmy z klejem akrylowym – do ościeżnicy, Taśma Okienna Wewnętrzna Tytan Professional jest przeznaczona do izolacji połączeń pomiędzy murem, a ościeżnicami okien i drzwi w celu zabezpieczenia złącza przed wnikaniem wilgoci z pomieszczenia. Taśma składa się z wysokiej jakości paroszczelnej membrany, która gwarantuje optymalną wartość współczynnika Sd, pokrytej z obu stron włókniną poliestrową. Taśma jest kompatybilna z takimi materiałami jak kleje, tynki itp. Ze względu na swoje właściwości produkt nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów o niskim współczynniku paro przepuszczalności. Zastosowanie Taśm Okiennych Tytan Professional pozwala wyeliminować mostki termiczne i korzystnie wpływa na oszczędność energii cieplnej. Produkt wyposażony jest w specjalną wstęgę kleju, umożliwiającą montaż do ramy okiennej lub drzwiowej, także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Opcjonalnie może być wyposażony we wstęgę kleju butylowego, za pomocą której odbywa się montaż do muru, co ogranicza potrzebę stosowania dodatkowo kleju montażowego.
 • środkowa warstwa – do wykonania której stosowany materiał termoizolacyjny, pianka poliuretanowa Tytan Professional Energy 2020. Energooszczędna piana poliuretanowa dedykowana do montażu stolarki otworowej. Skutecznie i trwale eliminuje mostki termiczne. Pozwala zredukować straty ciepła w izolacji stolarki otworowej do 60%. Piany Tytan O2 nie emitują szkodliwych oparów MDI podczas aplikacji (potwierdzone przez SP Provning Forskning Swedish Institute). Produkty sklasyfikowane przez The Building Informaction Foundation RTS z Finlandii jako materiał budowlany klasy M1 – po utwardzeniu są bezzapachowe oraz nie emitują TVOC, formaldehydu, amoniaku i MDI. Jednokomponentowa Piana Tytan Professional O2 Energy 2020 utwardza się pod wpływem wilgoci. Piana jest odporna na pleśnie i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Wysokiej jakości piana pistoletowa Tytan Professional O2 jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001:2000.
 • zewnętrzna warstwa – która, wykonywana jest z taśmy z elastycznej folii paroprzepuszczalnej oraz z poliuretanowej taśmy uszczelniającej, mocowaną za pomocą taśmy butylowej – do ściany oraz taśmy z klejem akrylowym – do ościeżnicy Taśma Okienna Zewnętrzna Tytan Professional jest przeznaczona do izolacji połączeń pomiędzy murem, a ościeżnicami okien i drzwi w celu zabezpieczenia złącza przed wnikaniem i wiatru do izolacji termicznej. Taśma składa się z wysokiej jakości paro przepuszczalnej membrany, która gwarantuje optymalną wartość współczynnika Sd pokrytej z obu stron włókniną poliestrową, co pozwala na odparowanie wody ze złącza. Taśma jest kompatybilna z takimi materiałami jak kleje, tynki itp. Ze względu na swoje właściwości paroprzepuszczalne taśma nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów o wysokim współczynniku paro przepuszczalności. Zastosowanie Taśm Okiennych Tytan Professional pozwala wyeliminować mostki termiczne i korzystnie wpływa na oszczędność energii cieplnej. Taśmy okienne zewnętrzne występują w trzech rozwiązaniach technicznych – taśma z paskiem kleju akrylowego, taśma z paskiem kleju akrylowego oraz paskiem kleju butylowego (po tej samej stronie), taśma z paskiem kleju akrylowego oraz paskiem kleju butylowego (po przeciwnych stronach). Taśmy okienne wyposażone są w specjalną wstęgę kleju, umożliwiającą montaż do ramy okiennej lub drzwiowej, także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Opcjonalnie może być wyposażony we wstęgę kleju butylowego, za pomocą której odbywa się montaż do muru, co ogranicza potrzebę stosowania dodatkowo kleju montażowego. Przed upływem 3 miesięcy konieczne jest zabezpieczenie taśm przed degradującym ich parametry techniczne promieniowaniem UV.

Produktem komplementarnym w systemie ProEnergy jest Klej Enerygy 2020 do EPDM i taśm okiennych. Hybrydowy, montażowy,  jednoskładnikowy uniwersalny klej utwardzający się pod wpływem wilgoci z powietrza nie zawierający rozpuszczalników, izocyjanianów ani wody. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie ale jego podstawowym zadaniem jest przyklejanie gumy EPDM oraz taśm okiennych do fasad.

Jednym z większych problemów przy montażu okien jest wszechobecny kurz i pył. Stosowane taśmy, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne bardzo szybko łapią wszystkie zanieczyszczenia pyliste i wtedy pojawia się duże ryzyko, że nie uda się ich użyć poprawie, a czasem nawet w ogóle przykleić. Tytan Professional Energy 2020 idealnie sprawdza się przy doklejeniu włókniny, a tym samym daje gwarancję łączenia i wykonania perfekcyjnego montażu stolarki otworowej. To niezwykle ważna kwestia, tym bardziej przy wymagającym i precyzyjnym montażu energooszczędnym.

Zalety systemu Tytan Professional ProEnergy:

 • ochrona stolarki przed niszczeniem
 • likwidacja mostków termicznych
 • zapobieganie kondensacji pary wodnej
 • ochrona warstwy izolacyjnej przed zawilgoceniem oraz powstawaniem pleśni i grzybów
 • podniesienie komfortu użytkowania mieszkania
 • zapewnia trwałość parametrów izolacji akustycznej

Piana poliuretanowa Tytan Professional Energy2020 stanowi doskonałą izolację termiczną jednak nie można dopuścić do jej zawilgocenia aby nie straciła swoich właściwości. Dlatego ważne jest zabezpieczenie piany przed czynnikami atmosferycznymi co uchroni materiał przed degradacją a budynek przed powstawaniem mostków termicznych.

Zadaniem taśm do montażu warstwowego jest zabezpieczenie warstwy wykonanej z piany poliuretanowej przed działaniem wilgoci, pary wodnej i wiatru.

Stosowanie systemu do montażu warstwowego ProEnergy zapobiega powstawaniu mostków termicznych oraz przedostawaniu się do budynku powietrza i wilgoci, jak również chroni przez wiele lat stolarkę otworową i budynek przed zniszczeniem. Przestrzeganie zasad właściwego montażu zapewnia długotrwałe użytkowanie okien i drzwi, a także gwarantuje spełnienie najnowszych norm i wymagań współczesnego budownictwa.

Energooszczędny montaż warstwowy krok po kroku

 1. Oczyść powierzchnię muru z kurzu, pyłu i luźnych części, zagruntuj powierzchnię. Emulsją  gruntującą, jeśli mur jest wykonany z chłonnego materiału. Właściwie przygotowane podłoże zapewni znacznie lepsze połączenie piany z daną powierzchnią. Kurz, pył oraz luźne fragmenty muru w znaczącym stopniu osłabią połączenie piany poliuretanowej z murem. Zagruntuj powierzchnię, jeśli mur jest wykonany z materiału który się kruszy. Gruntowanie powierzchni jest zalecane w celu  wzmocnienia struktury podłoża oraz ostatecznego wyeliminowania kurzu oraz innych zanieczyszczeń. W przypadku, gdy powierzchnia styku jest bardzo sypka można zastosować Grunt głęboko penetrujący, który wzmocni strukturę powierzchni. Jeśli zajdzie potrzeba, to warto wyrównać powietrznię muru zaprawą cementowo-wapienną. Dzięki tym czynnościom będziesz pewien, że odpowiednio przygotowałeś powierzchnie montażu, co znacząco wpłynie na stabilność okna.
 2. Przed rozpoczęciem montażu okna należy zdemontować skrzydło okienne (kolejne  czynności wykonywane są tylko na ościeżnicy okna)
 3. Następnie należy sprawdzić, czy listwa podparapetowa jest wyposażona w systemową uszczelkę. Jeżeli nie jest to ją demontujemy i ponownie montujemy po naklejeniu taśmę wewnętrznej.
 4. W kolejnym etapie prac naklejamy taśmę wewnętrzną na ościeżnicę od strony odmurowej. Taśma musi być naklejona na całym obwodzie okna. Na rogach ościeżnicy robimy zakładki 4-5 cm długości (dają one wystarczającą ilość taśmy do naklejenia jej na mur w miejscu połączenia elementu pionowego z poziomym  w ramach wykonywania dalszych czynności).
 5. Następnie powtarzamy czynności oklejania ościeżnicy używając taśmy zewnętrznej
 6. Wstawiamy ościeżnicę w otwór w ścianie, w której ma być zamontowane okno. Ościeżnica musi całym swoim ciężarem spoczywać na klockach podporowych.
 7. Przy pomocy poziomicy ustawiamy odpowiednią pozycję okna w otworze (poziom, pion, przekos). Blokujemy ustawioną ościeżnicę w otworze przy pomocy klocków podporowych i klinów montażowych.
 8. Przytwierdzamy ościeżnicę do ściany przy pomocy łączników mechanicznych (kotew lub dybli ).
 9. Naklejamy na ścianę taśmę zewnętrzną pamiętając o rozcięciu zakładek pozostawionych na rogach ościeżnicy.
 10. Spryskujemy wodą szczelinę pomiędzy ścianą a ościeżnicą w miejscu, gdzie będzie aplikowana pianka poliuretanowa.
 11. Aplikujemy piankę po całym obwodzie okna . Ruch wykonujemy zygzakiem , przesuwając pistolet od góry do dołu.
 12. Ponownie spryskujemy wodą piankę.
 13. Po wstępnym utwardzeniu piany (piana jest twarda na powierzchni) wyjmujemy kliny montażowe (klocki podporowe pozostają). Uzupełniamy brakującą pianę w miejscach, z których wyjęliśmy kliny montażowe
 14. Obrabiamy nadmiar pianki tak , żeby szerokość piany była nie większa niż grubość ościeżnicy. Pianka musi być w pełni utwardzona, czas jaki upływa od jej aplikacji do momentu gdy możemy ją obrabiać jest podany na opakowaniu produktu.
 15. Naklejamy taśmę wewnętrzną na ścianę zewnętrzną pamiętając o rozcięciu zakładek pozostawionych na rogach ościeżnicy.
 16. Zawieszamy na ościeżnicy skrzydło okienne.
 17. Regulujemy okno.
Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (1 głosów, średnia ocena: 5,00)
Galeria zdjęć:
Komentarze Dodaj komentarz
 1. LANGER OKNA napisał:

  Potwierdzamy, ProEnergy System to jedyny i najlepszy z możliwych do użycia w profesjonalnym montażu, po którym śmiało można robić badanie szczelności BlowerDoor itp.

  W opisie „wszystko” się zgadza, ale:

  1. Przed aplikacją piany aż do czasu jej wyschnięcia po aplikacji na ramie musi być zawieszone skrzydło, a pomiędzy skrzydłem a ramą powinny być kliny systemowe zabezpieczające przed zwężeniem szczeliny między ramą a skrzydłem. Bez tego pianka, szczególnie hojnie potraktowana przed i po aplikacji wodą, narobi szkód w postaci zakleszczonego skrzydła, ocierających okuć o ramę, wygiętych ram itp.

  2. Aplikuje się pianę tak, by nie trzeba było jej obcinać. Obcinanie piany, gdy wystaje poza głębokość zabudowy ramy powinna być wyjątkiem. Obcięta piana traci swoje właściwości izolacji termicznej i akustycznej. Jest jak gąbka, wchłaniająca dużo szybciej wilgoć. Nieobcięta piana podczas wysychania buduje na wierzchu „naskórek”, który stanowi najlepsza izolację, do jakiej jest przewidziana piana. Usunięcie tego naskórka szkodzi całej izolacji w fudze.

  3. Nie wyjmuje się klinów dystansowych przed całkowitym wyschnięciem piany. Warkocz piany przyschnięty na wierzchu, nadal rozpręża się w swoim rdzeniu i może przemieścić w otworze ramę po przedwczesnym wyjęciu klinów dystansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*