Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Baza wiedzy » Prawo i firma » Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne(05/10/2015)

Zatrudniając pracownika, decydujemy się na zawarcie umowy z kimś, kogo nie znamy, a komu powierzamy działania związane z funkcjonowaniem naszej firmy.

Ufamy, iż będzie je wykonywał z należytą starannością. Niestety, nie zawsze wybierzemy właściwą osobę – bywa, iż pracownicy nie przestrzegają zasad panujących w firmie, nie wywiązują się ze swych obowiązków czy też naruszają prawo.

Notoryczne spóźnienia, przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwym, niedbałe wykonywanie obowiązków, przekładające się na stratę firmy – jak np. nierzetelny montaż, który pozbawi nas paru najbliższych zleceń… Są to fakty znane i niestety często spotykane. Co zatem zrobić, jeżeli podpisaliśmy umowę o pracę z osobą, której najwyraźniej na tej pracy nie zależy? Czy musimy męczyć się do końca umowy? Niekoniecznie. Zgodnie z art. 52 par. 1 Kodeksu Pracy, dopuszczalne jest zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:

  • pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • w czasie trwania umowy o pracę, pracownik popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, pod warunkiem, że przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • pracownik ze swojej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym nie może jednak nastąpić po upływie miesiąca od daty zaistnienia przesłanki, uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli tak się stanie, a pracownik wniesie sprawę do sądu, sąd uzna rozwiązanie pracy za nieważne.

Tak więc jeżeli zatrudniony ewidentnie narusza swe obowiązki, w tym nie stawia się do pracy na czas, nie przestrzega regulaminu panującego w firmie, przepisów bhp czy ppoż., nie musimy tego tolerować i z utęsknieniem wyczekiwać końca umowy. Każdą umowę można bowiem rozwiązać w trybie natychmiastowym – o ile zaistnieje ku temu powód.

Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (Jeszcze nie oceniono)
Komentarze Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*