Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Baza wiedzy » Prawo i firma » Czy umowa ustna jest ważna przy sprzedaży okien?

Czy umowa ustna jest ważna przy sprzedaży okien?(18/05/2015)

Wbrew pozorom umowy ustne są najczęstszą formą umowy. Zawieramy je na przykład podczas codziennych zakupów w sklepie. Coraz częściej spotykamy się także z umowami ustnymi zawieranymi przez telefon lub inny środek porozumiewania się na odległość.

Co ciekawe, umowę można także zawrzeć bez użycia słów, w sposób dorozumiany. Dla przykładu przez zajęcie miejsca w autobusie lub tramwaju. Zawarcie umowy bez użycia słów dochodzi w tym przypadku przez zachowanie osoby dostatecznie wyrażające jej wolę.

Umowa w postaci ustnej jest dopuszczalna we wszystkich przypadkach, gdy prawo nie zastrzega formy szczególnej. Zgodnie z artykułem 60 kodeksu cywilnego „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (…)”. W takich przypadkach nie zachowanie przewidzianej prawem formy umowy powoduje różne skutki jak nieważność, ograniczenia dowodowe, czy niewywoływanie zamierzonych skutków umowy. Dla przykładu umowa sprzedaży nieruchomości pod rygorem nieważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Niewątpliwymi zaletami umowy ustnej jest szybkość jej zawarcia i odformalizowanie. Z drugiej strony należy bardzo uważać na ustne umowy, szczególnie zawierane przez dwóch przedsiębiorców lub wykraczające poza tzw. czynności codzienne. Bez wątpienia do umów wykraczających poza czynności codzienne można zakwalifikować wszelkiego typu umowy związane z zamówieniem, zakupem, czy montażem produktów budowlanych.

Dla pewności obrotu gospodarczego od profesjonalisty, którym jest przedsiębiorca, wymaga się rozwagi i dochowania należytej staranności. W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy stronami umowy bardzo ciężko udowodnić jaki był consensus, czyli jak dochodziło do osiągnięcia zgody. Dla samej umowy ważnymi są bowiem także złożenie oferty, przebieg negocjacji i wszelkie informacje przekazywane potencjalnemu klientowi. Najczęstszym sposobem uniknięcia skutków zawartej umowy przez klienta jest odstąpienie od umowy z powołaniem na przepisy konsumenckie albo na wadę przedmiotu umowy. Nietrudno jednak wyobrazić sobie sytuację, gdy klient uzna, że zamawiał inny produkt. Jeżeli jest on przedsiębiorcą albo upłynął mu termin do odstąpienia od umowy, ma jeszcze kilka instrumentów prawnych pozwalających mu uniknąć skutków umowy, czyli wady oświadczenia z kodeksu cywilnego.

Najczęściej wykorzystywanym, wręcz nadużywanym, jest błąd. W myśl artykułu 84 kodeksu cywilnego błąd powstaje, gdy jest wywołany przez drugą stronę, nawet bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub z łatwością mogła błąd zauważyć. Oznacza to, że przedsiębiorca dokonujący sprzedaży swojego produktu musi zrobić wszystko, aby uniknąć błędu po stronie kupującego. Temu bowiem wystarczy subiektywne przeświadczenie, że gdyby nie działał pod wpływem błędu i sprawę oceniał rozsądnie, umowy by nie zawarł. Kwestią ocenną pozostaje jedynie, czy jest to błąd istotny oraz czy sprzedający mógł błąd zauważyć. Udowodnienie treści umowy ustnej jest bardzo trudne w przypadku rozbieżności zdań stron. Orzecznictwo sądów powszechnych podkreśla jednak profesjonalny charakter przedsiębiorcy oraz jego obeznanie w terminologii i produktach, które wpływają na wyższość jego pozycji w trakcie negocjacji i zawierania umowy. Bardzo rzadko sądy uznają, że to sprzedający bądź usługodawca jest wyzyskiwany przez nieuczciwych kontrahentów, ponieważ to on składa ofertę i odpowiada za realizację umowy w sposób zgodny z oczekiwaniami klienta.

Aby uniknąć wadliwych umów ustnych zaleca się, za zgodą obu stron umowy, nagrywać postanowienia umowne, a nawet przebieg negocjacji. Wyklucza to nadinterpretację postanowień umownych przez którąkolwiek ze stron i pozwala uniknąć nieuzasadnionych roszczeń drugiej strony. Jeżeli nie ma możliwości nagrania rozmowy podczas której dochodzi do zawarcia umowy skutecznym sposobem zabezpieczenia swojego interesu jest również skorzystanie z podstawowego wzorca umowy określającego przynajmniej essentialia negotii, czyli przedmiotowo istotnych postanowień umownych określających typ umowy i jej charakter. Na przykład dla umowy sprzedaży są to przedmiot sprzedaży i cena. Należy pamiętać, że zawarcie umowy w formie pisemnej zabezpiecza interesy obu stron, ale jest także przejawem profesjonalizmu przedsiębiorcy.

Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (3 głosów, średnia ocena: 5,00)
Komentarze Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*