Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Aktualności » Zmiany w rozporządzeniu Ministra

Zmiany w rozporządzeniu Ministra(29/07/2012)

Na ukończeniu są prace redakcyjne propozycji tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Jest to propozycja  formułowana w grupie ekspertów Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, zrzeszającego wiele związków, stowarzyszeń i organizacji branży budowlanej.

Swoje uwagi do treści tego rozporządzenia, a właściwie do najbardziej interesującego nasze środowisko , załącznika nr 2 do niego, zgłosiło również Zrzeszenie Montażystów Stolarki.

Podstawowa propozycja dotyczy zmiany wymagań wobec współczynnika izolacyjności cieplnej  Uw okna referencyjnego (1,23×1,48 m), z obecnie obowiązującej wartości Uw<1,8-1,7 do wartości Uw<1,4. Taka zmiana byłaby jedynie usankcjonowaniem standardu cieplnego okien obecnie już sprzedawanych na rynku. Ważniejsze natomiast w tym rozporządzeniu byłoby wskazanie celów i wyznaczenie standardów, jakie producenci okien powinni osiągnąć w perspektywie roku 2016 i dalej 2020. ZMS zaproponowało stopniowe zmniejszanie wartości tego wskaźnika z obecnie masowo sprzedawanych okien o wartości Uw<1,4 ,  do wartości Uw<1,1 w roku 2016 i do wartości Uw<0,8 w roku 2020.

Lp. Rodzaj przegrody zewnętrznej Współczynnik izolacyjności cieplnej Umax – dla wyrobów referencyjnych
    2012 2016 2020
1 Okna i drzwi balkonowe 1,4 1,1 0,8
2 Okna dachowe* 1,4 1,1 0,8
3 Drzwi wejściowe 1,8 1,4 1,0

*badane metodą, jak dla okien pionowych

Jednak w centrum uwagi Zrzeszenia Montażystów  są zawsze zagadnienia montażu okien i drzwi , stąd także w tym zakresie złożono propozycję do projektowanego rozporządzenia, która podkreślała konieczność uwzględnienia zabezpieczenia warstwy izolacji cieplnej przed wnikaniem powietrza, wody i pary wodnej. Przekonano nas, że istniejący obecnie zapis pkt. 2.3.1 załącznika nr 2 reguluje taki obowiązek w odniesieniu do powietrza. Wnieśliśmy więc jedynie o rozszerzenie go o kwestie zabezpieczenia przed wnikaniem pary wodnej. Obecnie zapis tego punktu brzmiałby:

„W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich szczelności na przenikanie powietrza i pary wodnej z wnętrza budynku.

Taki zapis zapewniałby wymaganie poprawnego wykonania montażu w sposób warstwowy, nie forowałby żadnego ze sposobów na zabezpieczenie szczeliny montażowej, a jednocześnie byłby otwarty na wprowadzanie nowych technik i materiałów montażowych. Na pewno jednak byłby rozwinięciem obecnego zapisu o konieczności zapewnienia całkowitej szczelności przegrody okiennej i drzwiowej, wskazującym wyraźnie na zagrożenia: powietrze, wilgoć i wodę. Zapis ten skutecznie wyeliminuje również konieczność tworzenia normy montażowej, która teraz będzie mogła być zastąpiona wytycznymi do praktycznego zrealizowania tego wymagania.

Prace nad propozycją treści nowego Rozporządzenia są na ukończeniu, ale cały czas jeszcze trwają. Cały czas przyjmowane są uwagi do niego i propozycje zapisów. Z projektem można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (www.snb.org.pl), a swoje uwagi można zgłosić za pośrednictwem Zrzeszenia Montażystów Stolarki (kontakt@montaze.info.pl). Wszystkich zainteresowanych przyszłymi wymaganiami projektowymi zapraszamy do lektury, dyskusji i zgłaszania uwag.

Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (2 głosów, średnia ocena: 3,00)
Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Komentarze Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*