Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Baza wiedzy » Co to jest rękojmia?

Co to jest rękojmia?(30/05/2012)

Kodeks cywilny wyraźnie przewiduje odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej. Celem przepisów o rękojmi jest zobowiązanie sprzedawcy do wydania kupującemu przedmiotu sprzedaży w stanie należytym

i to nawet wtedy, gdy sprzedawca o istnieniu wady nie wiedział ani się do niej nie przyczynił. W przypadku wystąpienia wady produktu, kupującemu przysługują wynikające z tych przepisów, następujące uprawnienia:

  • żądanie obniżenia ceny,
  • żądanie dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
  • żądanie usunięcia wady,
  • odstąpienie od umowy.

Przyjmuje się, że rzecz sprzedana, czyli np. okno lub drzwi, ma wadę fizyczną, gdy:

  • wada ta zmniejsza jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Oprócz wskazanych wcześniej uprawnień,  kupującemu przysługuje także roszczenie o naprawienie szkody. Jest tutaj jednak warunek, a mianowicie jeśli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, wówczas kupujący może domagać się jedynie naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady. Może on w takim przypadku w szczególności zażądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

WAŻNE:  Skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi może jednak tylko ten klient, który dopełnił obowiązku zawiadomienia sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia albo w ciągu miesiąca od momentu, gdy przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

 

Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (3 głosów, średnia ocena: 5,00)
Komentarze Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*