Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Baza wiedzy » Zaliczka czy zadatek ?

Zaliczka czy zadatek ?(23/12/2011)

Zadatek i zaliczka są bardzo powszechnym sposobem zabezpieczania się stron umowy, którym zależy na jej wykonaniu. Bardzo wiele osób stosuje te pojęcia zamiennie, co jest błędem. Zaliczka i zadatek pełnią w obrocie prawnym zupełnie inne funkcje.

Najogólniej rzecz ujmując należałoby stwierdzić, że zadatek służy „zmotywowaniu” stron do wykonania umowy, natomiast zaliczka jest wpłatą części wynagrodzenia za usługę / rzecz. To od samych stron umowy zależy jaką rolę chcą przypisać kwocie pieniędzy lub rzeczy przekazywanych drugiej stronie w chwili podpisywania umowy. Użycie w umowie zwrotów zadatek lub zaliczka będzie rodziło dla nich różne skutki prawne.

Sytuacja prawna zadatku jest wyraźnie uregulowana z Kodeksie Cywilnym. Inaczej jest z zaliczką.

ZADATEK

Rola zadatku sprowadza się do wzmocnienia pozycji strony która dąży do wykonania zawartej umowy. Jeżeli umowa nie zostanie wykonana, strona (ta która dążyła do jej wykonania) może wybrać czy chce dochodzić wykonania umowy, czy od niej odstąpić bez wyznaczania dodatkowych terminów i domagać się zatrzymania zadatku (jeśli była wykonawcą usługi) bądź wypłaty zadatku w podwójnej wysokości (jeśli była kupującym) nawet jeśli nie poniosła szkody w wyniku niewykonania umowy.

Co jednak ważne i warte podkreślenia nie można zwolnić się z zobowiązania wykonania umowy poprzez sam zwrot zadatku w podwójnej wysokości.

W sytuacji zgodnego rozwiązania umowy przez strony, w sytuacji gdy do wykonania umowy nie dochodzi z winy obu stron jak również z powodu okoliczności za które żadna strona odpowiedzialności nie ponosi, zadatek jest zwracany. W przypadku wykonania umowy zadatek zostaje zaliczony na poczet należności.

ZALICZKA

Inaczej kształtuje się sytuacja zaliczki. Nie doczekała się ona precyzyjnego uregulowania w przepisach prawa, należy więc stosować ogólne uregulowania dotyczące umów. Zaliczka jest częścią ceny, którą strony ustaliły. W przypadku wykonania umowy w ostatecznym rozliczeniu, cena zostaje pomniejszona o przekazaną już zaliczkę. W przypadku jej niewykonania strona, która odstępuje od umowy zobowiązana jest do zwrotu wszystkiego co otrzymała od drugiej strony na podstawie umowy (w tym zaliczki) oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła na skutek niewykonania umowy.

Podobnie jak w przypadku zadatku, w wyniku zgodnego rozwiązania umowy lub niewykonania jej z winy obu stron jak również z wyniku sytuacji za którą żadna strona odpowiedzialności nie ponosi, zaliczka jest zwracana.

Nie można jednoznacznie wskazać, które rozwiązanie jest korzystniejsze. Wszystko zależy od celów jakie przed sobą postawiły strony, ale z praktyki, dla wykonawcy usługi bardziej korzystne jest zazwyczaj pobieranie zaliczki aniżeli zadatku.

 

Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (2 głosów, średnia ocena: 5,00)
Komentarze Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*