Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Baza wiedzy » Instrukcja ITB

Instrukcja ITB(20/07/2011)

We wrześniu 2006 roku ITB wydało kolejny zeszyt w serii „Instrukcje, wytyczne i poradniki” zatytułowany „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych; część B: roboty wykończeniowe; zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych”.

Jest to dzisiaj jedyny w naszym kraju, oficjalny dokument odniesienia przy wykonywaniu montaży okien oraz w procesie odbioru robót montażowych. Na pewno więc warto go poznać.

Część pierwsza instrukcji omawia terminy i definicje dotyczące okien oraz podstawowe wymagania stawiane oknom i drzwiom balkonowym oraz ich połączeniom z budynkiem. Wbrew powszechnej niechęci do rozważań teoretycznych jest to część istotna, gdyż w przypadku jakiegokolwiek sporu z klientem autorytatywnie rozstrzyga co jest naświetlem, a co oknem stałym, co oznacza funkcja uchylna, odchylna, a co przechylna, czym wyraża się sprawność działania skrzydeł, czym przepuszczalność powietrza, a czym wodoszczelność. A posiadając taki zbiór pojęć i definicji powinniśmy jedynie precyzyjnie je stosować w zapisach umownych z klientami. Z wymagań stawianych połączeniom okien ze ścianami budynków dowiadujemy się m.in. że połączenia te powinny być szczelne na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia, że ich izolacyjność akustyczna powinna być o 15 dB wyższa od izolacyjności samego okna oraz że powinny być odporne na promieniowanie UV. I warto pamiętać, że nie spełnienie tych wymagań określonych w instrukcji ITB może stać się powodem nie odebrania robót montażowych przez inwestora lub inspektora nadzoru i odmowy uiszczenia zapłaty za wykonane prace. Wymagania te trzeba więc nie tylko znać, ale także potrafić je spełnić poprzez stosowanie odpowiedniej technologii prac montażowych.

W części drugiej instrukcja omawia wymagania stawiane procesowi wbudowywania okien. A więc na początku: w którym miejscu muru usytuować okno (izoterma punktu rosy), dalej: jak ustawić oko w otworze okiennym (szczeliny, klocki podporowe i dystansowe), a wreszcie: w jaki sposób zamocować okno w ścianie (kotwy, dyble, kołki). Następnie opisywane są sposoby zapewnienia szczelności i odpowiedniej izolacyjności połączenia okna z murem. Czarno na białym zapisano już tutaj, że uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Praktyka dnia codziennego, gdzie stosuje się tylko pianę montażową jest niezgodna z tą instrukcją, gdyż według niej piana ta stanowi jedynie jedną z warstw uszczelnienia, pełniącą funkcję izolacji cieplnej i akustycznej. Instrukcja wymienia całą gamę materiałów, które powinny znaleźć zastosowanie w procesie montażu okna, a nawet podaje jaką ilość silikonu powinno się zastosować w uszczelnieniu w zależności od szerokości szczeliny pomiędzy oknem i murem. Opisy te uzupełnione zostały tutaj odpowiednimi rysunkami poglądowymi. Dość dużo miejsca w tej części poświęcono również prawidłowemu osadzeniu i uszczelnieniu parapetów okiennych i obróbce progów drzwi balkonowych, a na zakończenie omówiono zasady poprawnego łączenia okien w zestawy.

Trzecia, ostatnia część instrukcji ITB omawia zakres i sposoby odbioru robót montażowych. Najpierw wymienia, jakie czynności powinien wykonać montażysta przed przystąpieniem do prac montażowych. I tak przykładowo, przed wymianą powinien dokonać obmiaru otworu, określić rodzaj ściany, rodzaj ościeża, stan techniczny ościeża oraz ustalić czy parapety będą wymieniane. Przed wbudowaniem okna powinien sprawdzić czy jest ono zgodne z odpowiednią Normą lub Aprobatą, czy jest zgodne z zamówieniem oraz czy jest dopuszczone do obrotu i stosowania. W trakcie wykonywania prac inwestor lub inspektor nadzoru powinien sprawdzić natomiast prawidłowość podparcia progu ościeżnicy, prawidłowość zamocowania mechanicznego, prawidłowość wykonania izolacji termicznej i uszczelnienia, prawidłowość wykonania obróbek oraz osadzenia parapetów. Zamontowane okno lub drzwi balkonowe nie może mieć odchylenia od pionu większego niż 0,5 mm na 1 metrze wysokości, różnica przekątnych ościeżnicy nie może być większa niż 2 mm, przyleganie skrzydła do ościeżnicy powinno być równomierne na całym obwodzie, a otwieranie powinno się odbywać bez tarć i zahamowań. Część trzecia instrukcji, dotycząca odbioru robót jest niestety najmniej treściwa, mało precyzyjna, pozwalająca na dodatkowe interpretacje, stąd nie spełnia do końca pokładanych w niej nadziei środowiska wykonawczego. To zagadnienie wymaga dalszych prac nad ostatecznym uregulowaniem kwestii odbioru robót montażowych.

A jednak Instrukcja ITB, wydana we wrześniu tego roku, pomimo wielu swoich wad, jest dzisiaj jedynym, oficjalnym dokumentem odniesienia przy wykonywaniu montaży okien oraz w procesie odbioru robót montażowych. Nie sposób zignorować tej instrukcji, gdyż z całą pewnością może być ona dla inspektorów nadzoru i rzeczoznawców podstawą rozstrzygania sporów pomiędzy wykonawcami, a inwestorami. Tym samym wykonywanie robót montażowych niezgodnie z zapisami tej instrukcji będzie świadomym narażaniem się przez ekipy wykonawcze na brak zapłaty za wykonane roboty montażu okien. W interesie więc każdego montażysty leży zapoznanie się z zapisami tej instrukcji i dostosowanie własnych technik montażu do jej ogólnych wymagań.

 

Oceń artykuł
oceń na 1oceń na 2oceń na 3oceń na 4oceń na 5 (1 głosów, średnia ocena: 5,00)
Tagi: ,
Komentarze Dodaj komentarz
  1. stol napisał:

    Coraz częściej już się zdarza, że na odbiór robót klient wzywa swojego zaprzyjaźnionego inżyniera i wtedy już nie podpisuje tak jak leci, ale wpisuje do protokołu swoje uwagi (o ile je ma). Odbiór robót montazowych jest zadaniem kierownika budowy (o ile taki wogóle jest na budowie..). Ale główny powód usterek to wpuszczanie na budowę przypadkowych „fachowców”, o których nikt ni nie wie..

  2. semper-idem napisał:

    Wszystko dobrze, tylko dlaczego tak powszechnym u nas zjawiskiem jest zwalanie całej winy na klienta, który jako laik podpisał odbiór błędnych prac montażowych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*